PER ASPERA AD ASTRA

Swiss Academy of Management (SAM) je švýcarská vzdělávací organizace, sídlem ve švýcarském Liestalu, pro Evropskou unii (EU) zastoupena reprezentací v hlavním městě České republiky v Praze. Statutární náplní akademie je nabídka programů vysokoškolského stupně v oborech ekonomie a mezinárodního práva.

Švýcarsko
SAM tímto nabízí možnost získat mezinárodně uznávané profesní vzdělání:

  • MBA (Master of Business Administration)
  • EMBA (Executive Master of Business Administration)
  • LL.M. (Executive Legal Law Master)

Formy studia jsou:

  • dálkové
  • kombinované
  • internetové studium (Correspondence study)

Internetové studium je určeno výlučně pro zájemce ze vzdálenějších destinací. Přítomnost při závěrečné zkoušce a obhajobě diplomové práce v Praze je nezbytným předpokladem pro ukončení studia.

SAM klade velký důraz na maximální časovou flexibilitu studia, se snahou vyjít studujícím co nejvíce vstříc v organizaci studia, při respektování časové pracovní zátěže vrcholových manažerů, ředitelů společností, členů statutárních orgánů, pracovníků veřejné správy, soukromých podnikatelů, či specialistů, kteří si chtějí prohloubit své profesní vědomosti a uvědomují si, jak cenná je investice do zvyšování vlastní kvalifikace.